Elektroniczne sterowanie wtryskiem paliwa w silnikach Diesel'a

Zakres tematyczny:

  • Budowa i funkcjonowanie pomp rotacyjnych sterowanych mechanicznie firmy Lucas: DPA, DPC, DPS
  • Budowa i funkcjonowanie pomp rotacyjnych systemu EDC: firm Bosch VE, Lucas EPIC i innych, metody i możliwości sprawdzeń
  • Warsztatowe metody weryfikacji podzespołów systemów EDC firmy Bosch
  • Sterowanie początkiem wtrysku, wielkością dawki paliwa, recyrkulacją spalin, ciśnieniem doładowania
  • Diagnostyka szeregowa i równoległa systemów TDI 

Czas trwania: 2 dni
Liczba godzin: 16
Godziny zajęć: 9.00 do 17.00
Wykładowca: mgr inż. Jarosław OLBRYCHT

UWAGA: Szkolenie organizowane jest tylko w przypadku zgłoszenie się min. 5-osobowej grupy. Termin ustalany jest indywidualnie.